Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

Vážený zákazníku,

jak jistě víte, od 25. května 2018 platí zákon o ochraně osobních údajů (GDPR- č. 2016/679). Naše firma ONLINE PŮJČOVNA LIPNO bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a striktně dodržuje právní předpisy v této oblasti. Jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností

1. Účely zpracování osobních údajů

Online půjčovna Lipno zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt) Vám zabrání dokončit Vaši objednávku

2. Rozsah zpracovávaných osobních dat

Dle platné právní legislativy je povinností zpracovávat osobní údaje jak tuzemských, tak zahraničních klientů v tomto rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • číslo a datum platnosti dokladu
 • adresa
 • telefon

právním základem pro zpracování údajů je v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek. Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě podnikatele také IČ, DIČ.

3. Délka uchovávání osobních údajů

Údaje ukládáme na zabezpečených serverech a na serverech výše uvedených poskytovatelů analytických služeb Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 15ti let pro případ Vaší opakované návštěvy. Po vypršení této doby budou Všechny Vaše osobní údaje smazány.

4. Kamerový systém

Informujeme Vás i touto cestou, že v části našich zařízeních provozujeme kamerový systém. Hlavním důvodem instalace kamerového systému je zvýšená ochrana majetku společnosti. Kamerový systém je provozován naší společností, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu maximálně chránil.

5. Vaše práva

Máte následující práva vztahující se k osobním údajům o Vás zpracovávaných:

 • právo na přístup k osobním údajům.

Sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení.

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné.
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování.

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a jakékoliv další zásady poskytnuté námi, protože tyto dokumenty obsahují informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pokaždé, když využíváte naše služby.

Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

V Lipně nad Vltavou 01. 06. 2022